8 > 16 GB

250,000VNĐ
12 tháng
Còn hàng
200,000VNĐ
24 tháng
Còn hàng
279,000VNĐ
24 tháng
Còn hàng
235,000VNĐ
24 tháng
Còn hàng
180,000VNĐ
24 tháng
Còn hàng
0VNĐ
12tháng
Hết hàng
150,000VNĐ
12tháng
Hết hàng