128 > 256 GB

Sản phẩm đang trong quá trình cập nhật